Polityka prywatności firmy Transportowo-spedycyjnej „Raczyński” Jerzy Raczyński

Szanowni Państwo

W celu upewnienia Państwa, że korzystanie z serwisu internetowego Firmy Transportowo-Spedycyjnej „Raczyński” Jerzy Raczyński jest bezpieczne i gwarantuje wymaganą prawem ochronę danych identyfikujących Państwa, w tym danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi regułami jakie zostały wdrożone w naszym przedsiębiorstwie.

 

1. Czym są pliki cookie ?

Pliki cookie to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, które mają umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron. Pliki cookie służą przede wszystkim do ułatwienia poruszanie się na stronie, np. przez zapamiętywanie wyboru języka lub innych specyficznych ustawień. Nadto, określone pliki cookie mogą dostarczać informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej, co pośrednio pozwala również na lepsze dostosowanie strony do oczekiwań odwiedzających. Wreszcie, pliki cookie mogą umożliwiać korzystanie z określonych funkcji dodatkowych, np. rejestrowanie produktów i usług, głosowanie w internetowych ankietach, czy dokonywanie czynności związanych z obecnością w serwisach społecznościowych, zapamiętanie preferencji użytkownika i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

2. Jakich cookies używamy?

Cookies możemy dzielić ze względu na różne kryteria. Podstawowym podziałem jest podział ze względu na czas przechowywania pliku na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
W naszym serwisie internetowym zasadniczo wykorzystujemy tzw. cookies sesyjne ( zwane także podstawowymi), czyli tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, tj. do momentu jej zamknięcia. Wśród tych cookies wyróżnia się pliki techniczne ( te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności serwisu działały poprawnie) oraz pliki analityczne (wykorzystywane np. do badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz sprawdzania źródeł ruchu).
Możemy również korzystać z tzw. cookies stałych. Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.
Podkreślić jednak należy, że nie używamy tzw. cookies marketingowych i nie wykorzystujemy pozyskanych danych do profilowania użytkowników.

3. Zgoda na wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie sesyjne są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej, polegającym na konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, natomiast pliki cookies stałe wyłącznie za zgodą użytkownika. Zgoda ta jest wyrażana poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego, zamknięcie okienka informacyjnego, jakie ukazuje się po otwarciu serwisu i kontynuowanie przeglądania strony, pomimo powiadomienia o możliwości wykorzystania omawianej technologii. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w serwisie internetowym plików cookie, poprzez zmianę parametrów przeglądarki oraz zdecydować o usunięciu plików cookies z urządzenia końcowego.

4. Jakie dane są gromadzone i w jakich celach?

Podczas wizyty na stronie internetowej mogą być automatycznie gromadzone informacje techniczne : system operacyjny i typ przeglądarki, nazwa domeny innej strony internetowej, z poziomu której uzyskano dostęp do strony internetowej, godzina i czas trwania wizyty, wyświetlane strony internetowe itp.
Te dane są używane wyłącznie do w celu gromadzenia ogólnych danych umożliwiających lepsze dostosowanie serwisu internetowego i jego aplikacji do różnych potrzeb i życzeń użytkowników oraz w celu lepszego:
• zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie
• zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej
• przyspieszenia wyszukiwania;
• rozpoznawania (anonimowego) użytkowników wracających na naszą stronę.
Oprócz zapamiętywania ustawień użytkownika na stronie internetowej możemy wykorzystywać zebrane informacje wyłącznie w celu prowadzenia statystyk w serwisie Google Analytics, to znaczy, że dane są używane wyłącznie w sposób sumaryczny i wyłącznie w celach wewnętrznych. Nie gromadzimy informacji osobistych na temat użytkowników i na podstawie gromadzonych danych nie możemy identyfikować ich tożsamości, niemniej niektóre pozyskiwane dane, samodzielnie albo w połączeniu z sobą mogą zostać uznane za dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów.

5. Jak można usunąć pliki cookie?

Jeśli zdecydujecie Państwo, że nie odpowiada wam stosowanie plików cookie w naszym serwisie internetowym, można je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki posługując się narzędziami udostępnionymi przez jej twórców. Ten sam efekt można osiągnąć posługując się wyspecjalizowanym oprogramowaniem do czyszczenia dysków lub ochrony prywatności. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

6. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego bądź pozyskane przy użyciu zastosowanych w nim technologii informatycznych, w tym plików cookies, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

a) Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Jerzy Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Transportowo-Spedycyjna RACZYŃSKI Jerzy Raczyński, ul. Mickiewicza 16, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8290002737, tel. 601725458

b) Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), do :
• przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do pracy u Administratora, w przypadku skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie, w celu złożenia oferty pracy;
• załatwienia innej sprawy w przypadku skorzystania z ogólnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie;
• do celów określonych w pkt.4 niniejszej Polityki, w wypadku pozyskania danych osobowych w związku z wykorzystaniem technologii „cookies”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), w tym do:
• realizacji usług;
• zapewnienia obsługi posprzedażowej i obsługi pytań zgłaszanych listownie, pocztą e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów i w mediach społecznościowych;
• obsługi reklamacji,
w przypadku przekazania danych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie, w celu złożenia bądź uzyskania oferty w powyższym zakresie;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), w następujących celach:
• informowania w sposób bezpośredni o ofercie Administratora
• zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
• kontaktowych;
• prowadzenia analiz statystycznych;
• dochodzenia roszczeń i odpierania roszczeń;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
• do celów określonych w pkt.4 niniejszej Polityki,
w przypadku przekazania danych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie w celu uzyskania dostępu do informacji handlowej, uzyskania oferty, złożenia oferty i w wypadku pozyskania danych osobowych w związku z wykorzystaniem technologii „cookies”.
Na tym polega też uzasadniony prawnie interes Administratora w przetwarzaniu Pani/Pana danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), w tym do:
• wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
• zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
• wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
w przypadku zaistnienia takich obowiązków w związku z pozyskaniem danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego.

c) Kto może być odbiorcą Państwa danych?
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione do ich uzyskania organy władzy publicznej i instytucje, a także podmioty i osoby wspierające działalność Administratora (np. biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa itp.) i reprezentujące Administratora przy realizacji jego uzasadnionych prawnie interesów (np. firma windykacyjna, kancelaria prawna).

d) Jak długo będą przechowywane Państwa dane?
Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy i obsługi posprzedażnej przechowywane są przez czas niezbędny do ich wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem negocjowania i zawierania umowy.
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do odwołania zgody bądź do wniesienia sprzeciwu. Jednak dane pozyskane w celu rekrutacji zostaną usunięte po upływie miesiąca od zakończenia procedury rekrutacyjnej, chyba, że zgoda będzie obejmowała przetwarzanie danych również w kolejnych procedurach rekrutacyjnych – wtedy dane zostaną usunięte rok po ich uzyskaniu.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Po wygaśnięciu danej relacji prawnej Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat. W przypadku, gdy na tle relacji prawnej zaistniał spór, w szczególności skutkujący procesem sądowym lub innym postępowaniem, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla danego prawa, którego dotyczy postępowanie.
W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

e) Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) czy organizacji międzynarodowej.

f) Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora ?
W związku z przetwarzaniem danych, posiada Pan/Pani prawo do :
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora.

g) Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

h) W jaki sposób zostały pozyskane Państwa dane?
Zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio przez Państwa albo pozyskane w drodze wykorzystania technologii „cookies”.Zduńska Wola, dnia 24 maja 2018 r.
Jerzy Raczyński